Videoteca de la Asociación

NUM

TITULO

DIRECTOR

ACTOR PRINCIPAL

1

47 RONIN

HIROSHI INAGAKI

KOSHIRO MATSUMOTO

2

BARBARROJA

AKIRA KUROSAWA

TOSHIRO MIFUNE

3

EL MAS ALLA

MASAKI KOBAYASHI

MICHIYO ARATAMA

4

LA FORTALEZA ESCONDIDA

AKIRA KUROSAWA

MINORU CHIAKI

5

LOS SIETE SAMURAIS

AKIRA KUROSAWA

TAKASSI SHIMURA

6

LOS TRES TESOROS

HIROSHI INAGAKI

TOSHIRO MIFUNE

7

ONIBABA

KANETO SHINDO

NOBURO OTOWA

8

SAMURAI

HIROSHI INAGAKI

TOSHIRO MIFUNE

9

SAMURAI 2

HIROSHI INAGAKI

TOSHIRO MIFUNE

10

SAMURAI 3: Duelo en la isla Ganryu

hiroshi inagaki

TOSHIRO MIFUNE

11

TRONO DE SANGRE

AKIRA KUROSAWA

TOSHIRO MIFUNE

12

YOJIMBO

AKIRA KURUSAWA

TOSHIRO MIFUNE