Exhibición del Doshu Moriteru Ueshiba y Waka Sensei Mitsuteru Ueshiba en el Aikijinja Taisai 2013